namizni tenisNamizni tenisNAMIZNI TENISpingpong pinkponk ping pong pink ponk

Napovej in zadeni – pravila in pogoji uporabe

Pravila in pogoji sodelovanja nagradne igre Napovej in zadeni na portalu ntsvet.com

1. člen

V skladu s temi pravili organizator nagradne igre portal Namiznoteniški svet – ntsvet.com (v nadaljevanju organizator), prireja nagradno igro z imenom Napovej in zadeni (v nadaljevanju nagradna igra). Soorganizator nagradne igre je spletna trgovina Loparji.si – R&S Line, Aleš Naraglav, Trg Franca Fakina 2b, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju soorganizator).

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci žrebanja enake možnosti dobiti nagrado.

2. člen

Nagradna igra bo potekala od 9.10.2013 ob 22:00 do 13.10.2013 ob 19:00.

Rezultati nagradne igre bodo objavljeni najkasneje 14. oktobra 2013 na spletni strani www.ntsvet.com.

3. člen

Namen nagradne igre je promocija spletnega portala ntsvet.com.

Sodelovanje v nagradni igri 

4. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki:

a.) se strinjajo s pravili nagradne igre in dovoljujejo uporabo posredovanih osebnih podatkov.

b.) V nagradni igri sodelujejo prek spletne strani ntsvet.com in sicer tako, da pravilno odgovorijo na vprašanja nagradnega kviza in izpolnijo svoje podatke ter s tem potrdijo, da se strinjajo s pravili in pogoji sodelovanja nagradne igre in da dovoljujejo uporabo posredovanih osebnih podatkov.

V kolikor se k sodelovanju v nagradni igri prijavi mladoletna oseba, mora prijavo za sodelovanje odobriti zakoniti zastopnik (starš ali skrbnik). Mladoletna oseba z registracijo potrjuje, da se zakoniti zastopnik strinja s njenim sodelovanje v nagradni igri in s predmetnimi pravili te nagradne igre.

V kolikor prijava za sodelovanje s strani zakonitega zastopnika mladoletne osebe ni podana na način, kot je predviden, je organizator ne upošteva. V kolikor mladoletna oseba poda prijavo sama (bodisi, da lažno prikaže, da je podana s strani zakonitega zastopnika ali lažno izkazuje starost nad 18 let), organizator in soorganizator ne odgovarjata za posledice sodelovanja takšne osebe v nagradni igri.

V primeru, da je mladoletnik izžreban za nagrado v skladu s predmetnimi pravili te nagradne igre, mora zakoniti zastopnik mladoletne osebe dodatno podati tudi pisno in podpisano soglasje za prejem nagrade ter pisno in podpisano soglasje k predmetnim pravilom te nagradne igre.

V primeru, da zakoniti zastopnik ne ravna na način, kot je predviden v prejšnjem odstavku, mladoletna oseba ni upravičena do prejema nagrade in se žrebanje ponovi.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in soorganizatorju nagradne igre, ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil in pogojev sodelovanja te nagradne igre. Udeleženec nagradne igre pravila in pogoje sodelovanja sprejme s tem, ko se registrira, odgovori na vprašanja nagradnega kviza na spletni strani ntsvet.com in izpolni svoje podatke.

Način sodelovanja v nagradni igri

5. člen

Uporabnik lahko sodeluje v nagradni igri prek spletne aplikacije na spletni strani ntsvet.com. Uporabnikova naloga je, da od 1. kroga naprej, vse do finalnega obračuna napove zmagovalce posameznih dvobojev. Ko bo rešil tabelo, mora nujno odgovoriti tudi na spodnje vprašanje, ki bo v primeru izenačenega izida dveh ali večih tekmovalcev določilo zmagovalca. Ko bo opravil s tem delom, mora klikniti na gumb Pošlji in njegove napovedi bodo shranjene. Če se kasneje premisli, lahko svoje napovedi spreminja vse do 11. oktobra 2013 ob 15:00 (oz. do začetka prve tekme finalne skupine moških posamezno), ko bo urejanje napovedi onemogočeno.

6. člen

Vsak udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri na način, opisan pod točko 1 v členu 5. teh pravil, lahko v nagradni igri sodeluje z največ enim uporabniškim profilom!

V kolikor udeleženci izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, imajo enake možnosti dobiti nagrado.

Opis nagrad

7. člen

Vsi sodelujoči v nagradni igri, ki upoštevajo pogoje in pravila, imajo enake možnosti za prejem naslednjih nagrad:

Potek žrebanja 

8. člen

Nagrade bosta po koncu turnirja prejela dva najboljša napovedovalca s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

Uporabniki, ki bodo v nagradni igri sodelovali, bodo točkovani po naslednjem kriteriju:

 • v 1. krogu z 1 točko za pravilno napovedan rezultat,
 • v 2. krogu z 2 točkama za pravilno napovedan rezultat,
 • v 3. krogu s 3 točkami za pravilno napovedan rezultat,
 • v četrtfinalu z 5 točkami za pravilno napovedan rezultat,
 • v polfinalu z 10 točkami za pravilno napovedan rezultat in
 • v finalu s 20 točkami za pravilno napovedan rezultat.

Posamezni uporabnik lahko doseže največ 148 točk.

V primeru izenačenega rezultata bosta o zmagovalcu oz. drugem mestu odločala obvezna odgovora na dodatni vprašanji – prednost ima tisti, ki se bo z odgovori najbolj približal pravilnemu odgovoru. Če tudi potem zmagovalec ne bo jasno razviden, bo o končnem zmagovalcu odločal žreb, ki ga opravi organizator.

Dva uporabnika z največjim izkupičkom točk bosta deležna nagrad iz 7. člena. O nagradah bosta obveščena po elektronski pošti.

Prevzem nagrad

10. člen

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • se je v času nagradne igre registriral na portal ntsvet.com,
 • je fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • je pravilno in pravočasno izpolnil napoved v spletni aplikaciji,
 • je bil izžreban v skladu z 9. členom.

11. člen

Rezultati nagradnega žrebanja bodo objavljeni na spletni strani ntsvet.com najkasneje 14. oktobra 2013.

Nagrajenci bodo o nagradi pisno obveščeni preko elektronske pošte najkasneje pet delovnih dni po zaključku žrebanja.

O prevzemu nagrad se nagrajenec dogovarja z organizatorjem nagradne igre.

12. člen

Nagrajenec mora v roku 7 delovnih dni po prejetem obvestilu o nagradi organizatorja obvestiti o sledečih osebnih podatkih: imenu in priimku, rojstnemu datumu, naslovu (hišna številka, pošta in poštna številka ) in kontaktnem telefonu. Tako nagrajenec dodatno potrdi strinjanje s predmetnimi pravili in pogoji te nagradne igre ter izrazi svoje strinjanje, da bo prevzel izžrebano nagrado. Navedena določba smiselno velja tudi za zakonitega zastopnika mladoletne osebe, ob upoštevanju pogojev iz 4. člena the pravil in pogoj sodelovanja.

V primeru, da nagrajenec oz. zakoniti zastopnik v roku 14 delovnih od prejema obvestila o nagradi ne posreduje podatkov ali ne prevzame nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru nagrado prejme tretjeuvrščeni oziroma naslednji na lestvici.

O načinu prevzema nagrade se bodo organizator in nagrajenci dogovarjali ločeno in glede na želje posameznika oziroma organizatorja.

Nagrajena oseba mora ob prevzemu nagrade predložiti osebni dokument, s katerim potrdi polnoletnost. V primeru, da nagrajena oseba ni polnoletna, jo mora pri prevzemu nagrade spremljati zakoniti zastopnik, ki je tudi sicer zavezan k ravnanjem iz 4. člena teh pravil in pogojev sodelovanja. Neizpolnitev zavez po predmetnem odstavku ima prav tako za posledico izgubo pravice do nagrade.

13. člen

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade prav tako niso prenosljive na drugo osebo, razen v primeru mladoletni sodelujoči – zakoniti zastopnik, v kolikor je bila nagrada prevzeta skladno s temi pravili in pogoji sodelovanja.

Odgovornost organizatorja 

14. člen

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje spletne strani ntsvet.com ter posledic nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje spletne aplikacije, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

Varovanje osebnih podatkov

15. člen

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo in izrecno dovoljujejo, da organizator in soorganizator kot upravljavca zbirke podatkov vodita, vzdržujeta in nadzorujeta zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Organizator in soorganizator zagotavljata varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator in soorganizator lahko obdelujeta zbrane osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-naslov) za namene obveščanja o nagradni igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene.

Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki v primeru, da prejme nagrado, objavijo v medijih obveščanja.

Organizator in soorganizator se zavezujeta, da bosta podatke uporabljala izključno za namene, navedene v prvem odstavku te točke, in jih ne bosta posredovala tretjim osebam, razen registriranim pogodbenim obdelovalcem, če je to nujno potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Sodelujoči lahko od organizatorja in soorganizatorja kadarkoli zahteva, da v 30 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer pisno na elektronski naslov info@ntsvet.com.

Končne določbe

16. člen

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali kakršnekoli druge spremenjene okoliščine.  Organizator si pridržuje pravico, da nagradno igro kadarkoli odpove, zaradi tehničnih vzrokov ali sprememb okoliščin.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnem mestu teniskisvet.com.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletnih straneh ntsvet.com, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba piše na info@ntsvet.com.

Namiznoteniški svet in Loparji.si

Ljubljana, 29.09.2013

Preskoči na orodno vrstico